2015թ.  Նովո Նորդիսկ Հեմոֆիլիա»  հիմնադրամը,  հաստատել է Արյունաբանական կենտրոնի «Հայաստանում հեմոֆիլիայի բուժօգնության խթանում» դրամաշնորհային ծրագիրը:

Նովո Նորդիսկ Հեմոֆիլիա»  հիմնադրամը (NNHF) դրամաշնորհներ տրամադրող, շահույթ չհետապնդող կազմակերպություն է, որի նպատակն է բարձրացնել ՀՀ-ում հեմոֆիլիայով հիվանդներին տրամադրվող բուժօգնության մակարդակը:   

Այդ  ծրագիրը կոչված է

  • ախտորոշիչ լաբորատորիայի վերազինմանը հեմոստազի օղակի քննության ժամանակակից  սարքավորումներով,
  •  մարզային այցելությունների կազմակերպմանը,
  •  իրազեկության մակարդակի բարձացմանը,
  •  բուժանձնակազմի վերապատրաստմանը,
  •  հեմոֆիլիայի բուժման ուղեցույցի ստեղծմանը
  •  հեմոֆիլիայի ռեգիստրի արդիականացմանը  
  •  կայքի ստեղծմանը  

Այս բոլոր քայլերը հնարավորություն կտան բարձրացնել ախտորոշման որակը, տրամադրվող  բուժօգնությունը և դեղորայքի ձեռքբերման ծավալը,   ինպես նաև հասարակության ուշադրությունը սևեռել հեմոֆիլիայով հիվանդների խնդիրներին: